banerek

Projekt: Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących.
Zakres projektu:
Rozbiórka istniejącego jazu kozłowo-iglicowego i budowę nowego jazu klapowego o napedzie hydraulicznym z przepławką dla ryb. Przebudowa małej śluzy, na śluzę o szerokości 12 m i długości 190 m i głębokości na progach minimum 3,5 m, z podziałem komory głową pośrednią na dwie części (135 m i 55m). Modernizacja istniejącej śluzy pociągowej obejmująca: remowacje lub rozbiórki i odtworzenie powierzchni betonowych i ceglanych okładzin komóry, peronów i głów, zabezpieczenia antykorozyjne, konserwacja napędów, wrót, a także zmiana systemu sterowania i zasilania energetycznego śluzy. System hydrauliczny do przerzutu wód pomiedzy sąsiadującymi śluzami. Przebudowa tam rozdzielczych pomiędzy śluzami i jazem od strony górnej i dolnej wody, przebudowa awanportów. Regulacja i ubezpieczenie brzegów. Korekta brzegu prawego od WG i WD poniżej głowy dolnej. Budowanowego budynku sterowni, budowa nabrzeża przeładunkowego. Obiekty komunikacyjne takie jak drogi, kładka nad śluzami i jazem.
Pre-umowa
Dla projektu „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-28/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 135 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w maju 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”.