Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Wybudowany w latach trzydziestych XX wieku Kanał Gliwicki wraz z upływem lat stawał się coraz bardziej wyeksploatowany i zdekapitalizowany. Środki uzyskiwane przez administratora nie wystarczały na przeprowadzanie większych remontów i modernizacji. W ramach „Programu dla Odry 2006” udało się w latach 2004-2008 wyremontować południową komorę śluzy Kłodnica. Dopiero środki unijne pozwolą przeprowadzić gruntowny remont i modernizację śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica.

Preumowa

Dla projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w dniu 09.09.2008 r. podpisano preumowę nr POIS.7.5-01, co pozwoliło kontynuować prace nad sporządzeniem dokumentacji.

Umowa o Dofinansowanie

Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 27.09.2011 r. podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.07.05.00-00-003/10-00 o Dofinansowanie projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 175 000 000,00PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) - 143 006 585,45 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko