Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Witamy Państwa na stronie informacyjnej dotyczącej projektu "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzenie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej".

Strona aktualnie jest w budowie, będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko