Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę szafy zabudowanej, wybrano ofertę Pana Zygmunta Gaczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INDEKOR ZYGMUNT GACZYŃSKI z Gliwic o wartości brutto:
3 677,70 zł.