Drukuj
Kategoria: Aktualności Modernizacja Śluz etap II
Odsłony: 828

Położone po opolskiej stronie Kanału Gliwickiego śluzy w Sławięcicach i Nowej Wsi przechodzą gruntowny projekt modernizacji. W niespełna rok od przekazania placów budów wykonawcy zrealizowano blisko ¼ robót.


Na obu obiektach zakończono w tym czasie roboty rozbiórkowe przy komorach północnych śluz, wykonano wibroflotację w strefie komór północnych. Powstały też grodze budowlane dla komór północnych, na których rozpoczęto realizację zaplanowanych prac w obrębie komór śluz. W tym celu wykonano przesłony przeciwfiltracyjne od strony wody górnej oraz iniekcję uszczelniającą zamki ścian komory. Zdemontowano wrota dolne i górne komory północnej. Ponieważ prace toczą się na kilku frontach robót jednocześnie, wymianie uległy stare elementy wyposażenia elektrycznego w budynkach technicznych. Na śluzie Nowa Wieś w tym czasie budynki techniczne zyskały nowe pokrycie dachów.


Wykonawca kontynuuje na obu śluzach prace elektryczne, związane z wykonaniem nowego zasilania obiektów. Prowadzone są roboty remontowe w budynkach maszynowni, zaś w awanportach powstają nowe dalby. Trwają prace budowlane przy nowopowstających budynkach socjalnych – zapleczu dla obsługi śluzy i korzystających z drogi wodnej. Czyszczone są stalowe ściany komór śluz północnych, co wykonawca uzyskuje poprzez piaskowanie. W obrębie komór śluz wykonywane są płyty betonowe poniżej głów dolnych oraz przygotowywane są betony głów górnych dla prowadzenia reprofilacji. Ponadto wykonywane są konstrukcje wrót stalowych głowy górnej dla śluzy Sławięcice.
Projekt pn. "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zakończy się w 2021 r.