banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 23 sierpnia 2012r. Rozpoczyna się remont izolacji sieci wodociągowej biegnącej pod mostem drogowym Dmowskiego (253,36 km rzeki odry) Prace remontowe będą prowadzone m.in. z wózka poruszającego się pod mostem, również w świetle skrajni żeglownej mostu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z rozpoczęciem inwestycji „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – Śluza Dzierżno oraz Śluza Sławięcice , od dnia 08-11-2012r. do 31-03-2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim w obrębie wymienionych śluz. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu otwiera dla żeglugi z dniem 20-04-2012r:

  • Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 120 cm

Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału. Ruch żeglugowy powinien odbywać się w porze dziennej w warunkach dobrej widzialności. Śluzowania jednostek pływających na Kanale Gliwickim będą mogły odbywać się codziennie w godzinach od 600 do 2200, bez niedziel i świąt.