banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2018

z dnia 10.05.2018 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Gliwicach

1) Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Gliwicach otwarte dla żeglugi:

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia

e) Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )

2) Drogi wodne zamknięte dla żeglugi:

a) Rzeka Odra km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm. Szczegółowe informacje w pkt. 6e

3) Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

a) Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00

b) Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

4) Aktualnie zamknięte dla żeglugi są komory następujących śluz:

a) Śluza Łabędy – komora południowa (modernizacja komory)

b) Śluza Dzierżno – komora północna (modernizacja komory)

c) Śluza Sławięcice – komora północna (modernizacja komory)

d) Śluza Nowa Wieś – komora północna (modernizacja komory)

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy, Sławięcice, Nowa Wieś w okresie sezonu nawigacyjnego 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

5) Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

Brak

6) Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

a) Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. - lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

b) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

c) Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm

d) Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 - cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia)

Aktualny stan wody na wodowskazie Racibórz Miedonia w linku poniżej

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150180060

7) Utrudnienia na szlaku żeglugowym.

a) Śluza Nowa Wieś – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafory zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.

b) Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (km 51+000 – 95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o dodatkowych dniach otwarcia dla żeglugi śluz Kanału Gliwickiego.

Dodatkowe terminy otwarcia śluz: 29 kwiecień, 1 maj, 3 maj, 6 maj 2018 r.                                

Godziny otwarcia śluz: 6:00 – 22:00.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 16.04.2018 r. otwiera dla żeglugi :

  1. Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 140 cm.

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

- ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 30.03.2018 od godziny 18:00  przywraca  żeglugę na odcinku  rzeki Odry pomiędzy stopniami Zawada km 174,85 i Ujście Nysy km 180,50 z głębokością  tranzytową   180 cm.