banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu informuje o zmniejszeniu głębokości tranzytowej na odcinku rzeki Odry od stopnia wodnego Januszkowice (km 105,6) do  stopnia wodnego Krępa (km 114,5) do poziomu 130 cm, ze względu na trwające prace modernizacyjne jazu piętrzącego Januszkowice. Obniżenie NPP o 50 cm na stopniu wodnym Krępa będzie trwać w okresie od 5.02.2018 r. do 28.02.2018 r.