banerek

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2019

 

z dnia 22.03.2019 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

  • Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach otwarte dla żeglugi:
    1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
    2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
    3. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )

Czytaj więcej: