banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Prezentacje

Up

Prezentacje

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze
Broszura Plany Gospodarowania Wodami Aktualizacja
Innowacyjne metody wspomagania zarządzenia zbiornikami zaporowymi na przykładzie Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach
Eko-sanitacja terenów niezurbanizowanych w działalności Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego
Oczyszczanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
Prezentacja wybranych tematów z III konferencji Odrzańskiej
Wpływ kształcenia na realizacje programu rozwoju Odry w oparciu o kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu
System zaopatrzenia w wodę dla Górnego Śląska
Podsumowania dotychczasowych działań władz w zakresie żeglugi śródlądowej wnioski i postulaty
Sławków tutaj spotyka się wschód z zachodem
Rewaloryzacja turystyczna części Krainy Białej Przemszy ? Przyroda i człowiek
Rewitalizacja Pustyni Błędowskiej w zakresie ochrony siedlisk napiaskowych w obszarach NATURA 2000 ? Life+
Wpływ eksploatacji górniczej na gospodarkę leśna Nadleśnictwa Olkusz
Społeczne i środowiskowe skutki likwidacji kopalń ZGH Bolesław S.A. przez zatopienie
Zrównoważona gospodarka wodno ściekowa
Zmiany jakości wód podziemnych i powierzchniowych zlewni rzeki Białej Przemszy
Informacja na temat wyników I i II tury konsultacji społecznych
Informacja na temat działań podejmowanych w ramach prowadzenia konsultacji społecznych
Ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych
 
 
Powered by Phoca Download