banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Bezpieczeństwo wodne – czy Europa ma strategię?
Bruksela, 7 czerwca 2007

Europejski Szczyt Polityczny, współorganizowany przez Europejskie Partnerstwo dla Wody (European Water Partnership) i Przyjaciół Europy (Friends of Europe)

Był to już drugi Szczyt (poprzedni odbył się rok temu), w którym uczestniczyli eksperci reprezentujący środowiska naukowe, polityczne i finansowe, aby dyskutować zagadnienia związane z bezpieczeństwem wodnym Europy oraz koniecznością podejmowania wspólnych działań w tym zakresie. Planowane są trzy sesje tematyczne:

  • Gospodarowanie wodą w Europie a zmiany klimatu
  • Możliwości inwestycyjne w zakresie wody i gospodarowania wodą
  • Poprawa bezpieczeństwa wodnego i energetycznego

Więcej informacji o konferencji na stronach:
http://www.friendsofeurope.org/download/EPS%20Water%202007/FoE_EPS_WATER_2007_Programme_and_Registration_Form.pdf
European Water Partnership: http://www.ewp.eu/