banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 22.08.2017 r.

     
EZ /IP-IR-370-10/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
             Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II”
             - ogłoszonego w D.U.U.E. 2017/S 141-290107 z dnia  26.07.2017 r.    

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany
Formularza 2.1 do IDW – formularz oferty zamieszczonego w postaci pliku:
Formularz_2.1_do_IDW_formularz_oferty (10-17)
na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu w lokalizacji jak niżej:
w miejscu: "Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP"  
w pliku o nazwie: "Formularz_2.1_do_IDW_formularz_oferty (10-17)"
w podfolderze:  "Cz. I. SIWZ-NI_(10-17)”

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.gliwce.rzgw.gov.pl oraz w załączniku poniżej zmienioną wersje Formularza 2.1 do IDW – formularz oferty.

Załącznik:

Formularz_2.1_do_IDW_formularz_oferty (10-17) (wersja - 22.08.2017r.)


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!
Niniejszym, przesuwa się:
- termin składania ofert z dnia 31.08.2017 r. na dzień 07.09.2017 r. do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia 31.08.2017 r. na dzień 07.09.2017 r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert z dnia 31.08.2017 r. na dzień 07.09.2017 r. godz. 10:30

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.