banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie załącznika nr 1 do formularza oferty.

Wzór załącznika nr 1 - Informacje dotyczące złożonego w wersji elektronicznej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – znajduje się pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/14733