banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

 

 

Nazwa zadania Pre-umowa
Umowa o Dofinansowanie nr Okres realizacji Wartość zadania w zł Źródło finansowania Płatność UE w zł
od do
Trwające
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II  

POIS.03.02.00-00-
0003/16-00

 

z dnia

20.12.2016 r.

2016 2020 110 120 668,93 POIiŚ 2014-2020 93 602 568,59
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Faza II  

POIS.03.02.00-00-
0001/16-00

 

z dnia

23.03.2016 r.

2016 2018 50 528 662,99 POIiŚ 2014-2020 41 381 817,01
Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

z dnia

23.11.2015 r.

POIS.02.01.00-00-
0003/16-00

 

z dnia

29.06.2016 r.

2007 2020 1 439 013 097,33 POIiŚ 2014-2020 328 040 000,00
Zrealizowane
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej

POIS.7.5.064/ 08-00

 

z dnia

09.09.2008 r.

POIS.07.05.00-00-
003/10-00

 

z dnia

27.09.2011 r.

2008 2015 121 645 574,94 POIiŚ 2007-2013 97 837 245,73
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II - prace przygotowawcze

POIS.7.5.323/ 13-00

 

z dnia

29.10.2013 r.

POIS.07.05.00-00-
008/14-00

 

z dnia

20.11.2014 r.

2009 2015 6 268 142,36 POIiŚ 2007-2013 1 999 987,89
Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze

POIS.7.5.333/ 14-00

 

z dnia

11.08.2014 r.

POIS.07.05.00-00-
012/15

 

z dnia

16.07.2015 r.

2015 2015 1 303 406,40 POIiŚ 2007-2013 1 107 895,44