banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zadania finansowane ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     

 logo

 

Nazwa zadania Umowa nr Okres realizacji Wartość zadania w zł Źródło finansowania Wysokość dotacji w zł
od do
Trwające
Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder) – Podkomponent A1 345/2013/Wn-12/ GW-ZB/D z dnia 17.06.2013 r. 2013 2020 987 881 146,40 NFOŚiGW 41 600 000,00

Zrealizowane

Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – Etap I - Zbiornik Przeczyce 455/2012/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 08.06.2012 r. 2012 2018 28 607 714,04 NFOŚiGW 28 607 710,54
Odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy: 1. Jazu segmentowo-klapowego na rzece Kłodnicy w km 27+900; 2. Jazu klapowego na rzece Kłodnicy w km 41+900; 3. Jazu segmentowo-klapowego na rzece Kłodnicy w km 43+100. 979/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r. 2014 2016 4 386 845,33 NFOŚiGW 4 386 845,28
Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy

983/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r.

2014 2015 2 196 124,24 NFOŚiGW 2 182 287,00
Odbudowa jazu klapowego w km 16+730 Kanału Gliwickiego, woj. opolskie 981/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r. 2014 2015 1 351 525,74 NFOŚiGW 1 351 525,00
Odbudowa i remont jazu klapowego na Nowej Odrze pod mostem drogowym w Kędzierzynie-Koźlu, woj. opolskie 978/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r. 2014 2015 1 568 370,39 NFOŚiGW 1 568 369,67
Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku w obrębie zlewni rzeki Białej 290/2011/Wn-12/ NZ-WA-SP/D z dnia 05.07.2011 r. 2011 2013 9 223 217,28 NFOŚiGW 9 130 204,14
Remont ubezpieczenia skarp brzegowych oraz zabudowa wyrw Nowej Odry w Kędzierzynie-Koźlu – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 682/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2011 531 504,04 NFOŚiGW 531 504,04
Remont stopnia rzeki Brennica w km 3+095, m. Górki Wielkie – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 681/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 249 998,38 NFOŚiGW 249 998,38
Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Białej, km 16+700 – 16+950, m. Bielsko-Biała – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 680/2010/Wn-12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2013 1 126 372,52 NFOŚiGW 1 126 372,52
Remont koryta rzeki Rudy w km 36+500 – 37+500 wraz z remontem stopnia w km 37+000, msc. Rybnik – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 679/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2011 479 796,00 NFOŚiGW 479 796,00
Remont obwałowania i udrożnienie koryta Kanału Kłodnickiego w km 0+000 – 3+300, msc. Kędzierzyn-Koźle – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 678/2010/Wn8/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2011 565 218,30 NFOŚiGW 565 218,30
Remont rzeki Piotrówki w km 14+300 – 19+000, m. Marklowice, Zebrzydowice – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 677/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 4 018 162,24 NFOŚiGW 4 018 162,24
Remont ubezpieczeń prawego brzegu rzeki Odry w km 71+700 – 77+000, m. Dziergowice, Lubieszów – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 676/2010/Wn8/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 11 075 087,24 NFOŚiGW 11 075 087,24
Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Białej w km 15+200 – 15+400, m. Bielsko-Biała – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 675/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 595 364,54 NFOŚiGW 595 364,54
Usuwanie skutków powodzi w celu poprawy bezpieczeństwa na rzece Białej w km 17+200 - 17+900 w m. Bielsko-Biała, woj. śląskie 683/2009/Wn-12/ NZ-LZ-SP/D z dnia 02.12.2009 r. 2010 2012 1 280 789,58 NFOŚiGW 1 280 789,58