banerek

Zbiornik Dzierżno Małe

 

Powstał w wyrobisku po zakończonej eksploatacji piasków podsadzkowych w latach 1933 – 1938 i wprowadzeniu do niej wód rzeki Dramy .

Położony jest na prawym brzegu Kanału Gliwickiego na wysokości km 31,0 – 32,0 Całkowita powierzchnia zalewu przy NPP= 204,0 m NN A = 1,28 km ²

Zadanie zbiornika :

  • utrzymanie przepływu nienaruszalnego Kłodnicy poniżej jazu Pławnoiwice
  • utrzymanie żeglugi na Kanale Gliwickim
  • w okresie powodzi bezpieczne przeprowadzenie wód powodziowych rzeki Dramy
  • rekreacja