banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Ochrona przed powodzią

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., realizuje założenia ustawowe w zakresie ochrony przed powodzią. Do podstawowych z nich należą m.in.:

  1. przygotowywanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym na administrowanym terenie;
  2. realizacja działań, związanych z tworzeniem i wdrażaniem zadań związanych z Dyrektywą Powodziową;
  3. przygotowywanie projektów decyzji, zwalniających od zakazów oraz nakazujących w odniesieniu do ochrony przeciwpowodziowej oraz czynników, mających negatywny wpływ na środowisko, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
  4. informowanie społeczeństwa w zakresie zagrożenia powodziowego.

RZGW w Gliwicach realizuje szeroko rozumianą ochronę przeciwpowodziową, obejmującą każde działanie, które zmniejsza zagrożenie powodziowe i minimalizuje prawdopodobieństwo start w czasie zalania. Wśród inicjatyw RZGW znajdują się m.in.:

  • współuczestnictwo i partycypacja w kosztach, opracowanej przez RZGW we Wrocławiu „Generalnej strategii ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry”;
  • regulację rzeki Brennicy, zwiększającą stopień ochrony przed powodzią miejscowości turystyczno – rolniczych;
  • opracowanie „Koncepcji programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Przemszy”;
  • wykonywane na bieżąco prace, mające na celu utrzymanie infrastruktury, rzek, zbiorników wodnych i zlewni;
  • budowa suchego zbiornika Racibórz Dolny, który odegra kluczową rolę w czasie zagrożenia powodzią, chroniąc przed niebezpieczeństwem ponad 2,5 mln mieszkańców Raciborza, Kędzierzyna Koźla, Krapkowic, Opola, Brzegu, Oławy i Wrocławia.