banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy RADZIE GWRW
MAŁEJ WISŁY : • ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH
 • STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA
 • KOMPANIA WĘGLIWA S.A. KATOWICE; DEPARTAMENT  PRODUKCJI
 • "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA
 • Związek Stowarzyszeń „ZIELONY RING PRZEMSZY” - SŁAWKÓW
 • KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE - TYCHY
 • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.
 • KLUB GAJA - WILKOWICE
 • SPÓŁKA WODOCIĄGOWA "BYSTRA"  W BYSTREJ
 • SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH
 • WOLBROMSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - WOLBROM
 • PRZEDSIĘBIORSSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ W PSZCZYNIE
 • PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLKUSZU
 • GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. - KATOWICE
 • "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA
 • REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. - KATOWICE
 • UNIWESYTET ŚLĄSKI, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI - SOSNOWIEC
 • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA - KATOWICE
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA - GLIWICE
 • ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI -  KATOWICE

 

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy RADZIE GWRW
GÓRNEJ ODRY

 

 • ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAN W GOŁYSZU
 • URZĄD MIEJSKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ
 • STAROSTWO GLIWICKIE
 • REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH
 • STAROSTWO CIESZYŃSKIE
 • OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO – KATOWICE
 • KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o.
 • ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM" zaproponowała firmę
 • o profilu ekologicznym: PPBUH EURO-EKO-POL - KATOWICE
 • KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE -TYCHY
 • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.
 • SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH
 • ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - RACIBÓRZ
 • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. – JASTRZĘBIE ZDRÓJ
 • PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HYDROKAN" Sp. z o.o. - KIETRZ
 • PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. – JASTRZEBIE ZDRÓJ
 • TOP-FARMS GŁUBCZYCE-KOMBINAT ROLNY Sp. z o.o. - GŁUBCZYCE
 • ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. - TOSZEK
 • REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA - GLIWICE
 • OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI - OPOLE