banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zbiornik wodny ''Łąka''

 

Zbiornik wodny "Łąka" usytuowany jest w środkowym biegu rzeki Pszczynki, lewobrzeżnego dopływu Małej Wisły. Oś zapory czołowej zbiornika, zlokalizowana jest w km 24+300 biegu rzeki Pszczynki, około 3.5 km na zachód od m. Pszczyna, woj. katowickie.

Do zadań zbiornika zalicza się między innymi:
- zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki w rejonie Pszczyny przy przepływie miarodajnym z 45 m3/s do 17 m3/s,
- wyrównanie przepływów niżówkowych w rz. Pszczynce, gwarantowany odpływ biologiczny równy 0.30 m3/s,- zaopatrzenie w wodę przemysłową kopalń Rybnickiego Okręgu Węgłowego RÓW i innych użytkowników w ilości l .02 m3/s,
- stworzenie warunków umożliwiających rekreację i wypoczynek.


Obiekty podstawowe i towarzyszące.

1. Zapora czołowa z urządzeniami spustowymi.
Budowla ziemna z uszczelnieniem skarpowym od strony odwodnej w postaci ekranu z płyt żelbetowych. Długość zapory 1130 m, wysokość korpusu 6.0 m, objętość nasypu 208 tyś. m3. W korpusie zapory przelew powierzchniowy ze spustem dennym konstrukcji żelbetowej. Spust denny składa się z dwóch rurociągów stalowych 1000 mm. Wydatek urządzeń spustowych przy maksymalnym piętrzeniu wynosi 24 m3/s. W prawobrzeżnej części zapory znajduje się przepust stalowy 600 mm o maksymalnym wydatku 1.1 m3/s zaopatrujący w wodę Młynówkę Pszczyńską.

2. Czasza zbiornika.
Czasz zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu 250.70 m n.p.m. ma powierzchnię 3.53 km2 i pojemności 11.2 min m3. Pojemność powodziowa 3.3 mln.m3.

3. Pompownia ujęcia wody przemysłowej dla ROW.
Usytuowana przy prawym przyczółku zapory jako żelbetowa komora ujęcia z pompownią. W hali pomp znajdują się 4 pompy o łącznym wydatku 0.67 m3/s. Woda tłoczona rurociągiem 700 mm do kopalń Jastrzębia i Rybnika.

4. Przerzut lewarowy wody ze zbiornika Goczałkowickiego.
W postaci 2 rurociągów stalowych średnicy 1200 mm i długości 870 m każdy o łącznym wydatku 4.0 m3/s. Na wylocie z rurociągu kanał otwarty długości 1000 m doprowadzający wody do zbiornika "Łąka".

5. Zbiorniki cofkowe małej retencji z pompownią melioracyjną.
Dwa zbiorniki o powierzchni około 60 ha i pojemności l .0 min m3 jako zbiorniki wody zapasowej dla zbiornika zasadniczego położone w części cofkwej. Pompownia melioracyjna wyposażona w 6 pomp o łącznej wydajności 4.8 m3/s wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 15.5 tyś. m3, przeznaczona do przerzucania wody z systemu melioracyjnego do zbiornika zasadniczego.

6. Zapalacze eksploatacyjne
Składa się z budynków warsztatów, hangaru, budynku administracyjnego i budynków mieszkalnych dla załogi zbiornika.