banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

P O D Z I Ę K O W A N I A

W związku z zakończeniem konsultacji nad dokumentem dotyczącym projektu Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry trwających od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach składa podziękowania za zaangażowanie i współpracę w ramach III Tury Konsultacji Społecznych prowadzonej w Regionach Wodnych: Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które w aktywny sposób włączyły się w proces konsultacji społecznych poprzez:

  • wypełnienie ankiety,

  • rozdysponowanie ankiet wśród społeczności lokalnej;

  • zapoznanie się z materiałami informacyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej RZGW Gliwice oraz zgłoszenia uwag i wniosków do projektu planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry.Ostateczna wersja planów gospodarowania wodami zostanie opracowana pod koniec 2009r, a następnie zatwierdzona przez Rade Ministrów.