banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Energetyka wodna

 

Na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach od 1991 r. eksploatowana jest mała elektrownia wodna Wisła Czarne, zlokalizowana na dolnym stanowisku zapory zbiornika retencyjnego Wisła Czarne. Elektrownia wykorzystuje istniejące piętrzenie zbiornika. Wodę do elektrowni doprowadza rurociąg zrzutowy wody biologicznej. Obiekt utrzymywany jest przez służby eksploatacyjne zbiornika Wisła Czarne. Elektrownia wyposażona jest w jeden hydrozespół, którego moc wynosi 100,5 KW. Jest on przystosowany do współpracy z krajową siecią elektroenergetyczną oraz może być źródłem energii elektrycznej dla sieci wydzielonej.