banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Obszar, dla którego RZGW Gliwice prowadzi kataster wodnyObszar, dla którego RZGW Gliwice prowadzi kataster wodny, określa art. 154 Prawa wodnego.

 

 

Rozdział 6
Kataster wodny
Art. 154

  1. Kataster wodny, o którym mowa w art. 153, prowadzi się dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
  2. Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obejmuje dane określone w art. 153 ust. 2 pkt 1-3, 10, 11a oraz w ust. 3
  3. Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego zarządu i obejmuje dane określone w art. 153 ust. 2 i 3.>

Zgodnie z powyższym zapisem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach gromadzi informacje w katastrze wodnym na obszarze swojego działania. Swoim zasięgiem RZGW Gliwice obejmuje region wodny Małej Wisły od źródeł do ujścia Przemszy włącznie, region wodny Górnej Odry w granicach państwa do Kędzierzyna Koźla wraz z węzłem kędzierzyńskim oraz dorzecze rzeki Wag w granicach państwa. RZGW Gliwice działa w południowej części Polski na częściowych powierzchniach województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego.