banerek

Zbiornik wodny Pogoria III wykorzystany po wyeksploatowanym wyrobisku kopalni piasku na rzece Pogorii.
Zbiornik Pogoria III spełnia następujące zadania:

  • obiekt sportów wodnych rekreacji i wypoczynku;
  • zbiornik dla hodowli ryb;
  • zbiornik awaryjnego poboru wody przez Hutę „Katowice” S.A.;
  • w okresie powodzi redukuje fale powodziowe, lecz nie posiada stałej rezerwy powodziowej.