banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Materiał Archiwalny

Włącz się w podejmowanie decyzji o wodzie

Konsultacje społeczne w zakresie istotnych problemów gospodarki wodnej Program pilotażowy


Dokumenty:

Każdego dnia urzędnicy zajmujący się kwestiami dotyczącymi wody podejmują wiele decyzji, które wpływają bezpośrednio lub pośrednio na życie ludzi. Nie zawsze społeczeństwo się z nimi zgadza uważając, że przyjęte rozwiązania mogłyby być lepsze. Jeśli społeczność lokalna chce wpływać na podejmowane decyzje i kształtować przyszłość powinna zaangażować się w sprawy, które jej dotyczą.

Możliwości takie przyniosą wkrótce tworzone Plany Gospodarowania Wodami w Polsce wsparte przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Zasady ich opracowania przewidują bowiem konieczność konsultowania ze społeczeństwem i użytkownikami wód elementów planu.

Plany Gospodarowania Wodami w dorzeczu zawierać będą działania, których realizacja zapewni osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. Dla przetestowania kroków zmierzających do opracowania Planu wybrany został obszar pilotażowy obejmujący zlewnię Wisły od źródeł do ujścia Raby włącznie. Obszar ten znajduje się w administracji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gliwicach. Doświadczenia uzyskane na zlewni pilotażowej zostaną wykorzystane przy tworzeniu planów gospodarowania wodami dla całej Polski.

Podstawą opracowania programów działań oraz Planu Gospodarowania Wodami jest określenie istotnych problemów związanych z wodą. Na obszarze zlewni pilotażowej opracowany został wstępnie Raport dotyczący istotnych problemów gospodarki wodnej. Na części obszaru pilotowego obejmującej powiat żywiecki, przetestowane zostaną metody angażowania społeczeństwa w celu zebrania opinii na temat tego dokumentu, jak również na temat działań planowanych do realizacji dla poprawy stanu wód.

Konsultowanie istotnych problemów gospodarki wodnej będzie miało miejsce od początku listopada do końca 2005 roku. Ponieważ sam dokument poddany konsultacjom jest obszerny, sporządzone i wydane zostało jego streszczenie w formie broszury. Broszura ta w przystępny sposób opisuje wstępnie zidentyfikowane główne problemy oraz przedstawia ich graficzną lokalizację. W celu ułatwienia zgłaszania uwag do dokumentu konsultacyjnego opracowana została również ankieta. Jest ona jedną z form konsultacji ? każdy może się wypowiedzieć na temat zauważonych przez siebie problemów związanych z wodą, sugerowanych sposobów ich rozwiązania i gotowością do zaangażowania się w proces planowania. Treść pytań zawartych w ankiecie dotyczy kilku kluczowych dla regionu spraw:

  • ustalenia problemów związanych z wodą, które mogą wpływać niekorzystnie na życie ludzi i rozwój regionu,
  • określenie podstawowych działań, jakie według zwykłych ludzi i użytkowników wód mogą poprawić sytuację lub wyeliminować zidentyfikowane problemy,
  • ustalenie, co ludzie odpowiadający na ankietę myślą o kosztach, jakie trzeba ponieść lub jakie byliby gotowi ponieść, by móc zrealizować działania prowadzący do poprawy sytuacji,
  • ustalenie sposobu zaangażowania różnych podmiotów, również zwykłych ludzi, w proces planowania prowadzący do rozwiązania problemów.

Zarówno streszczenie konsultowanego dokumentu, jak i ankietę można otrzymać w siedzibach wszystkich urzędów gmin powiatu żywieckiego lub pobrać ze stron internetowych Starostwa Powiatowego w Żywcu www.starostwo.zywiec.pl oraz stron instytucji zajmujących się gospodarka wodną: www.krakow.rzgw.gov.pl, www.gliwice.rzgw.gov.pl . Na stronach tych dostępny jest również cały konsultowany dokument.

Ankietę można wypełnić elektronicznie i wysłać pocztą elektroniczną na jeden z adresów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ankietę można również wysłać na jeden z adresów poniżej:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Włączcie się w podejmowanie decyzji o sprawach związanych z wodą! Wszystkie uwagi sformułowane podczas konsultacji zostaną przeanalizowane w celu stworzenia ostatecznej wersji dokumentu dotyczącego istotnych problemów gospodarki wodnej na zlewni pilotażowej. Dopiero ten dokument będzie stanowił punkt odniesienia podczas przygotowywania wstępnej wersji programu działań i planu gospodarowania.

 

Materiał Archiwalny