banerek

Prezentacje

Up

Prezentacje

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze
Broszura Plany Gospodarowania Wodami Aktualizacja
Innowacyjne metody wspomagania zarządzenia zbiornikami zaporowymi na przykładzie Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach
Eko-sanitacja terenów niezurbanizowanych w działalności Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego
Oczyszczanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
Prezentacja wybranych tematów z III konferencji Odrzańskiej
Wpływ kształcenia na realizacje programu rozwoju Odry w oparciu o kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu
System zaopatrzenia w wodę dla Górnego Śląska
Podsumowania dotychczasowych działań władz w zakresie żeglugi śródlądowej wnioski i postulaty
Sławków tutaj spotyka się wschód z zachodem
Rewaloryzacja turystyczna części Krainy Białej Przemszy ? Przyroda i człowiek
Rewitalizacja Pustyni Błędowskiej w zakresie ochrony siedlisk napiaskowych w obszarach NATURA 2000 ? Life+
Wpływ eksploatacji górniczej na gospodarkę leśna Nadleśnictwa Olkusz
Społeczne i środowiskowe skutki likwidacji kopalń ZGH Bolesław S.A. przez zatopienie
Zrównoważona gospodarka wodno ściekowa
Zmiany jakości wód podziemnych i powierzchniowych zlewni rzeki Białej Przemszy
Informacja na temat wyników I i II tury konsultacji społecznych
Informacja na temat działań podejmowanych w ramach prowadzenia konsultacji społecznych
Ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych
 
 
Powered by Phoca Download