banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry. W ramach projektu planowana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) na Odrze, celem którego jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla ponad 1,3 mln ludności zamieszkującej na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Preumowa
Preumowa dla projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” została podpisana w dniu 23.11.2015 r., co pozwoliło na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Umowa o Dofinansowanie
Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w II priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 29.06.2016 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.02.01.00-00-0003/16-00 o dofinansowanie projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 997 722 909,96 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020) to 667 040 000 PLN.