banerek

W związku z rozbiórką mostu kolejowego oraz budową nowego mostu w ciągu linii kolejowej 199 nad Kanałem Kędzierzyńskim Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o zamknięciu dla żeglugi przedmiotowego Kanału w terminie 10.04.2019 - 31.08.2019.

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach, Zarządu Zlewni w Opolu, w dniach 8–11 kwietnia 2019r. odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Przeciwpowodziowe PK. „SZANDORY – 19”, zorganizowane przez Wojewodę Opolskiego.


Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności reagowania służb wojewódzkich i miejskich na występujące zagrożenie powodziowe. Manewry polegały na sprawdzeniu współdziałania organów administracji publicznej z organami dowodzenia, Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jako rejon ćwiczenia przyjęto rzekę Odrę i jej międzywale pomiędzy śluzami Opole – Dobrzeń Mały.

Realizowany scenariusz operacyjny zagrożenia i jego poszczególne epizody rozgrywane były w miejscach przewidzianych do wykorzystania zamknięć szandorowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich uruchomiono siły zbrojne RP na potrzeby wsparcia administracji publicznej, jak również sprawdzono procedury reagowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Jednocześnie w tym etapie zostały przygotowane stanowiska do montażu belek szandorowych.
Etap drugi manewrów polegał na praktycznym montażu zamknięć szandorowych na terenie miasta Opola oraz Gminy Dobrzeń Wielki ( rz. Odra oraz Mała Panew). Głównym celem tego etapu było sprawdzenie całkowitego czasu montażu wszystkich zamknięć mobilnych oraz sprawdzenie przygotowania sił i środków przewidzianych do tego zadania.


Przeprowadzone ćwiczenia, w czasie których tymczasowo zamknięto drogę wojewódzką 454 na wysokości mostu drogowego nad Małą Panwią w Czarnowąsach, dowiodły przygotowania służb do sprawnego współdziałania i reagowania na wypadek ryzyka powodzi.

Wizytą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Grzegorz Witkowskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhaltu Pana Thomasa Webela, Prezesa Wód Polskich, Pana Przemysława Dacy i zaproszonych gości rozpoczął się kolejny sezon nawigacyjny na Kanale Gliwickim. Przy udziale Wojewody Śląskiego, Pana Jarosława Wieczorka i Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki w pierwszy w tym sezonie rejs, 27 marca wypłynął statek gliwickiej Mariny, na pokładzie którego uczestnicy wizyty międzynarodowej dyskutowali na temat potencjału śródlądowych dróg wodnych, znaczenia transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektyw współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie.

Gliwickie Wody Polskie z okazji tegorocznego Światowego Dnia Wody udostępniły zwiedzającym dwa nietuzinkowe obiekty, o istotnych funkcjach w gospodarce wodnej. 22 marca zorganizowane grupy szkolne zwiedzały Zbiornik Wisła Czarne, zaś 23 marca mieszkańcy Opolszczyzny mogli z tej okazji wybrać się na niecodzienny spacer - pod rzeką Odrą!

Otwarcie kanału dla żeglugi 2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 25.03.2019 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi :

  1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra – km 51+000 – 98+600

Szczegółowe informacje dot. warunków nawigacyjnych, godz. otwarcia śluz, utrudnień w żegludze zawarte są w komunikacie ogólnym Nr 1/2019

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2019

 

z dnia 22.03.2019 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

  • Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach otwarte dla żeglugi:
    1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
    2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
    3. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )

Czytaj więcej:

Informujemy, że w myśl ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) art. 90 ust. 1 przedstawiamy wyniki wstępnej analizy przesłanych sprawozdań (stan na 12.03.2019r.) z realizacji KPOŚK na obszarze działania PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji zawierający informacje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 12 marca  2019 r. od godziny 6.00 do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 22.00 zamyka dla żeglugi odcinek drogi wodnej od śluzy Groszowice km 144,7 do śluzy Opole km 150,5 z powodu awarii wrót dolnych w Groszowicach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  02 marca 2019r. od  godziny  6.00  zostanie otwarty szlak żeglugowy na odcinku  od  kilometra 98,6 do  km 181,3 rzeki Odry. Głębokość tranzytowa 140 cm.

25 lutego zainaugurowano funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń naturalnych. System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.
System ISOK stanowi kompleksowe narzędzie ochrony przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. Dzięki nowoczesnym technologiom pozyskiwania danych, wykorzystaniu specjalnych modeli matematycznych i map zagrożeń, pozwala odpowiednio wcześniej przewidzieć zagrożenie, ocenić jego skalę oraz podjąć określone działania w celu minimalizacji ryzyka i strat związanych z nadzwyczajnym zjawiskiem.