banerek

Projekt: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
Zakres projektu:
Projekt obejmuje trzy oddzielne przedsięwzięcia na stopniach wodnych Krępa, Groszowice i Dobrzeń. Podobnie jak w etapie I każde z przedsięwzięć zakłada wymianę zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł. Wybudowane zostaną przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przystopniowych,  zaś przebudowie ulegną kładki nad jazem, sterownie jazowe, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów, drogi i place dojazdowe oraz infrastruktura energetyczna. Obiekty wyposażone zostaną również w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli.
Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-25/16-00_P.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 140 000 000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW w Gliwicach planuje w czerwcu 2019 r. podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę o Dofinansowanie „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”.