banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

link do Mapa GIS - OBWODY RYBACKIE

Przygotowania oraz proces oddania w użytkowanie obwodów rybackich.

 

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w latach 2004-2006 przeprowadził postępowanie w sprawie oddania w użytkowanie obwodów rybackich ustanowionych w granicach działania RZGW.

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie oddania w użytkowanie obwodów rybackich.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących
  w wodzie.
 3. Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku.
 4. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku.
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia30 września 2003 roku
  w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku
  w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa.

Treść rozporządzenia, w którym określono obszar i przebieg granic poszczególnych obwodów uzgadniana była z zainteresowanymi instytucjami oraz konsultowana była z Departamentem Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 12.03.2004 roku w/w rozporządzenie zostało przesłane do akceptacji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 24.12.1998 r § 3.1. w/s trybu kontroli aktów prawa miejscowego.

W dniu 12.03.2004 roku dyrektor RZGW w Gliwicach podpisał rozporządzenie, które następnie zostało zamieszczone w dzienniku urzędowym Nr 32 województwa śląskiego
w dniu 16 kwietnia- poz. 1050 oraz w dziennikach urzędowych województwa opolskiego
i małopolskiego. Dodatkowo treść rozporządzenia zamieszczono na stronie internetowej RZGW Gliwice.

W dniu 21 kwietnia 2004 roku w/w rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem nr 3 - wyodrębniono dodatkowy obwód rybacki- „Centara 2” – a zamieszczone było w dzienniku urzędowym województwa śląskiego nr 36 w dniu 30 kwietnia i w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego w dniu 26 kwietnia.

Po zalaniu zbiornika Kuźnica Warężyńska ustanowiono kolejny obwód rybacki- „Kuźnica Warężyńska 1”- rozporządzenie nr 2 z dnia 30 marca 2006 roku . Rozporządzenie ukazało się w dzienniku urzędowym województwa śląskiego nr 51 w dniu 27 kwietnia 2006 roku- poz.1422

Do dnia dzisiejszego ustanowiono 25 obwodów rybackich na terenie RZGW Gliwice.

Jeden obwód rybacki – „Czadeczka nr 1” nie posiada użytkownika rybackiego pomimo dwukrotnego ogłoszenia konkursu ofert. Wszystkie kwestie związanie z gospodarką rybacką w tym obwodzie należą do kompetencji dyrektora RZGW Gliwice.