banerek

Zbiornik wodny Przeczyce na rzece Przemszy


oddany do eksploatacji w 1963 r. - o pojemności 20,7 mln m3 i pow. 4,7 km2

Zbiornik Przeczyce jest zbiornikiem wielozadaniowym, pełniącym funkcję:

  • wyrównawczą - magazynowanie wody dla celów pitnych i przemysłowych, zapewnieniu przepływu nienaruszalnego poniżej zapory oraz podwyższeniu przepływów niżówkowych w rzece;
  • przeciwpowodziową - związaną z redukowaniem fal powodziowych i ochroną terenów leżących poniżej zbiornika;
  • rekreacyjną - (turystyka, wędkarstwo);