Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", konieczne było przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu technicznego ujętych w projekcie obiektów hydrotechnicznych.

 

Na terenie śluz przeznaczonych do remontu przeprowadzono m.in. badania stanu betonów poszczególnych elementów śluzy, badania grubości ścian stalowych śluzy oraz przegląd konstrukcji poza ścianą szandorową.