logobanerek

Home
There are no translations available.

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składa serdecznie życzenia:

 

Wszelkiej pomyślności,
obfitości łask Bożych,
nieskończonej radości
ze Zmartwychwstania Chrystusa,
ciepła rodzinnej atmosfery,
smacznego jajka i mokrego dyngusa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

WELCOME TO THE OFFICIAL WEBSITE OF REGIONAL OFFICE FOR WATER MANAGEMENT IN GLIWICE
Little Vistula Water Region and Upper Odra Water Region.


Director RZGW Gliwice:
M.Sc.,Eng. Artur Wójcik


Contact:
ul. Sienkiewicza 2,44-100 Gliwice


tel.+48 32 777 49 50
fax +48 32 777 49 99
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Konsultacje projektów MasterPlanów
There are no translations available.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 4 do 25 kwietnia 2014 r.

Wszystkie informacje, w tym dokumenty oraz informacje na temat sposobu zgłaszania uwag, dotyczące procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry oraz konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej projektu: www.masterplany.kzgw.gov.pl.

 
11.04.14
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2014 z dnia 10.04.2014 r.
There are no translations available.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

1) Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2014 r. : 22-04-2014r.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia

Written by Piotr Kołtowski   
Read more...
 
Komunikat Dyrektora RZGW w Warszawie
There are no translations available.

W związku z zaleceniami Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wynikającymi ze stanowiska Najwyższej Izby Kontroli, uprzejmie informuję, że z dniem 08.04.2014 r. zaprzestaje się sprzedaży zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich nie posiadających użytkownika rybackiego.

Wykaz obwodów rybackich nie posiadających użytkownika rybackiego znajdujących się we właściwości Dyrektora RZGW w Warszawie.

 
Ogłoszenie ws. prognozy oddziaływania na środowisko
There are no translations available.

Konsultacjom poddana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Konsultacje społeczne samego projektu Dokumentu Implementacyjnego zakończyły się 5 lutego 2014 roku, w związku z powyższym uprzejmie prosimy o nie składanie uwag do Dokumentu Implementacyjnego.

 
Kolejna edycja programu "Zaadoptuj rzekę"
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do udziału w kolejnej edycji programu Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja pn. „Zaadoptuj rzekę”.
Tegoroczną, jubileuszową edycję edukacyjnego programu, swoim honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prowadzona już od 10 lat akcja ma na celu zachęcenie do zainteresowania tematyką rzek i otoczenia opieką akwenów wodnych i rzek w pobliskiej okolicy.
„Zaadoptowanie rzeki” to poznawanie jej walorów przyrodniczych, ale także funkcji społecznych czy kulturalnych. Zaadoptowana rzeka może liczyć na działania na rzecz ochrony i poprawy jakości wody.
W programie „Zaadoptuj rzekę” mogą wziąć udział placówki oświatowe, samorządy, organizacje społeczne, firmy, jak również indywidualne osoby. Uczestnicy programu mogą się dzielić swoimi doświadczeniami i podjętymi inicjatywami na interaktywnej mapie. Więcej informacji na temat programu Klubu Gaja znajduje się na stronie internetowej: http://www.zaadoptujrzeke.pl/.

 
Informacja o wynikach postępowania zapytania ofertowego na zakup samochodu
There are no translations available.

Szanowni Państwo,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biuro Wdrażania Projektu - Zbiornik Racibórz Dolny zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż i dostawę samochodu terenowego (zgodnie z parametrami określonymi w Zapytaniu Ofertowym) została wybrana firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową:

Firma: Firma Mad Mobil Sp.j.


Adres: ul. Daszyńskiego 277, 44-151 Gliwice

Oferta cenowa: 55 516,00 Zł

Dziękujemy Państwu za przygotowanie i złożenie Ofert.

 
Końcowe zamknięcie żeglugi na rzece Odrze 2013 r
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na rzece Odrze w km 55+000 – 98+600 z dniem 20-12-2013 r.

 
Przeciwdziałać skutkom suszy!
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpoczął prace nad długofalowym projektem zapobiegania skutkom suszy w regionie. Przygotowany kompleksowy scenariusz działania na wypadek wystąpienia zagrożenia będzie realizowany na obszarze wodnym Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki. Oznacza to, że potrzeby mieszkańców oraz interes środowiska na wymienionym terenie będzie należycie zabezpieczony. 
Choć spośród naturalnych zagrożeń sen z powiek spędza głównie ryzyko powodziowe, również susza niesie ze sobą poważne konsekwencje. Mimo, że mniej dotkliwe, podobnie jak w przypadku powodzi są odczuwalne przez lata dla gospodarki, środowiska naturalnego i rolnictwa, a co za tym idzie, również dla mieszkańców terenów dotkniętych suszom. Przygotowany plan działania będzie stanowił składową ogólnopolskiego projektu, obowiązującego przez 6 kolejnych lat.
Ponieważ teraz zaplanowane, a w przyszłości, w razie potrzeby realizowane działania dotyczą rejonu Małe Wisły, Górnej Odry i Czadeczki, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia aktywnego udziału w przygotowaniu planów przeciwdziałania skutkom suszy i ich ograniczaniu.
Konsultacje społeczne w tym zakresie potrwają do początku października. Z harmonogramem i programem prac można się zapoznać tutaj.
Uwagi, dotyczące programu można przesyłać na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , lub tradycyjną pocztą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Szczegółowych informacji na temat konsultacji udziela sekretariat RZGW pod numerem telefonu: 32 777 49 50.

Written by Linda Hofman   
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information