logobanerek

Home
Kanał Gliwicki zaprasza! Od początku maja żegluga 7 dni w tygodniu!
There are no translations available.

Już od pierwszych dni maja Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpocznie żeglugę na Kanale Gliwickim. Szlak wodny będzie dostępny 7 dni w tygodniu, począwszy od 1 maja aż do 30 września. Na długości ok. 41 km, w obszarze 6 śluz RZGW będzie prowadził obsługę transportową i turystyczną. Oznacza to, że Kanał Gliwicki
w tym sezonie żeglownym będzie pełnił istotną rolę, obsługując podróżnych i barki transportowe. Dzięki otwarciu przeprawy również w weekendy, Kanał Gliwicki, zwłaszcza w lecie będzie atrakcją turystyczną dla mieszkańców całej aglomeracji.
Statki wożące turystów i barki transportowe będą mogły kursować po Kanale Gliwickim przez cały tydzień w godz. od 6.00 do 22.00. Dostępne dla ruchu będą wszystkie z 6 śluz, choć cztery z nich przechodzą modernizację. Prowadzone na nich prace nie utrudnią żeglugi.
Kanałem Gliwickim można popłynąć np. do pobliskich Pławniowic lub Dzierżna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wyruszyć w dalszy rejs np. do Wrocławia. Nie lada atrakcją, wcale nie tylko dla najmłodszych jest już samo śluzowanie na jednej ze śluz Kanału, dzięki któremu pokonuje się różnice wysokości na rzece. Również obserwacja przyrody będzie cennym doświadczeniem, a czas spędzony na łonie natury to przyjemność dla całej rodziny.
Przeprawę Kanałem Gliwickim umożliwia 6 śluz. Cztery z nich: śluza Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica obecnie przechodzą modernizację, która usprawni transport rzeczny na Odrze. RZGW w Gliwicach oczekuje również na dofinansowanie modernizacji śluzy Sławęcice i Nowa Wieś. Gliwicki Zarząd Gospodarki Wodnej ma w planach także pogłębienie i odmulenie dna Kanału, dzięki czemu możliwy będzie w szerokim wymiarze transport rzeczny.

Written by Linda Hofman   
 
Komunikat z dnia 22-04-2014 - otwarcie dla żeglugi
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otwiera dla żeglugi z dniem 22-04-2014 r.:

  1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.
  2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 z głębokością tranzytową 180cm
  3. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
  4. Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 140 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
Read more...
 

_______________________________________________________________________________________________________________

WELCOME TO THE OFFICIAL WEBSITE OF REGIONAL OFFICE FOR WATER MANAGEMENT IN GLIWICE
Little Vistula Water Region and Upper Odra Water Region.


Director RZGW Gliwice:
M.Sc.,Eng. Artur Wójcik


Contact:
ul. Sienkiewicza 2,44-100 Gliwice


tel.+48 32 777 49 50
fax +48 32 777 49 99
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Komunikat Dyrektora RZGW w Warszawie
There are no translations available.

W związku z zaleceniami Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wynikającymi ze stanowiska Najwyższej Izby Kontroli, uprzejmie informuję, że z dniem 08.04.2014 r. zaprzestaje się sprzedaży zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich nie posiadających użytkownika rybackiego.

Wykaz obwodów rybackich nie posiadających użytkownika rybackiego znajdujących się we właściwości Dyrektora RZGW w Warszawie.

 
Efektywnie gospodaruj nawozami!
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do poznania szczegółów ogólnokrajowej kampanii informacyjnej pn. „Racjonalna gospodarka nawozami”, w ramach której promowane są dobre praktyki w nawożeniu. Propagowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampania informacyjna ma na celu zwrócenie uwagi na efektywność dobrych praktyk rolniczych, a przede wszystkim racjonalnego nawożenia, które pozwala na uzyskanie maksymalnej ilości plonów, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Szczegóły dotyczące racjonalnej gospodarki nawozami znajdują się na stronie internetowej Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, pod adresem: http://iung.pl/dpr/

Written by Linda Hofman   
 
Ogłoszenie ws. prognozy oddziaływania na środowisko
There are no translations available.

Konsultacjom poddana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Konsultacje społeczne samego projektu Dokumentu Implementacyjnego zakończyły się 5 lutego 2014 roku, w związku z powyższym uprzejmie prosimy o nie składanie uwag do Dokumentu Implementacyjnego.

 
Konsultacje projektów MasterPlanów
There are no translations available.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 4 do 25 kwietnia 2014 r.

Wszystkie informacje, w tym dokumenty oraz informacje na temat sposobu zgłaszania uwag, dotyczące procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry oraz konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej projektu: www.masterplany.kzgw.gov.pl.

 
Informacja o wynikach postępowania zapytania ofertowego na zakup samochodu
There are no translations available.

Szanowni Państwo,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biuro Wdrażania Projektu - Zbiornik Racibórz Dolny zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż i dostawę samochodu terenowego (zgodnie z parametrami określonymi w Zapytaniu Ofertowym) została wybrana firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową:

Firma: Firma Mad Mobil Sp.j.


Adres: ul. Daszyńskiego 277, 44-151 Gliwice

Oferta cenowa: 55 516,00 Zł

Dziękujemy Państwu za przygotowanie i złożenie Ofert.

 
Końcowe zamknięcie żeglugi na rzece Odrze 2013 r
There are no translations available.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na rzece Odrze w km 55+000 – 98+600 z dniem 20-12-2013 r.

 
23.07.13
Zapytanie ofertowe na zakup samochodu
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biuro Wdrażania Projektu - Zbiornik Racibórz Dolny, składa Zapytanie Ofertowe na realizację zadania obejmującego zakup, samochodu terenowego fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z opisem technicznym zamieszczonym w Zapytaniu Ofertowym.

Pełną treść Zapytania Ofertowego i załączniki można pobrać z serwera FTP.

Written by Joanna Świtlińska   
Last Updated on Wednesday, 24 July 2013 06:59
 
PDF PDF Print Print E-mail E-mail Up
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information