banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach

 

Siedziba: Jednostki terenowe Adres Telefony
ul. 21 stycznia 127

42-460 Przeczyce

tel.: +48(32)380 65 87
fax: +48(32)380 65 87

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony

Nadzór Wodny Przeczyce Zbiornik Przeczyce
ul. Targowa 2
42-460 Mierzęcice
+48(32)3806587
Nadzór Wodny Kuźnica-Warężyńska Zbiornik Kuźnica-Warężyńska
III
ul. Marianki 14 a
41-300 Dąbrowa Górnicza
+48(32)2619125

 

 

zdjęcie siedziby Zarządu Zlewni Przemszy

W zlewni rzeki Przemszy w roku 1977 został założony Inspektorat Eksploatacji Wód z siedzibą w Będzinie jako terenowa jednosta byłej Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pierwszym kierownikiem Inspektoratu był inż. Adam Siekierka, później inż. Józef Hans, inż. Klara Siekierka. Od 01.01.1992 roku Inspektorat został przeniesiony do Przeczyc, kierownikiem został mgr inż. Wojciech Zięba.

W skład Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Nadzór Wodny w Będzinie,
 • Zespół Zbiorników Przeczyce-Pogoria III.

Skład osobowy Inspektoratu przedstawia się następująco:

 • kierownik Inspektoratu
 • inspektor nadzoru inwestorskiego - 1 osoba
 • st. inspektor d/s finansowych - 1 osoba
 • st. inspektor d/s administracyjnych - 1osoba
 • specjalista d/s wywłaszczeń - 1 osoba

Skład osobowy Nadzoru Wodnego w Będzinie:

 • kierownik Nadzoru Wodnego
 • konserwator budowli wodnej - 6 osób

Skład osobowy Zespołu Zbiorników Wodnych Przeczyce-Pogoria III:

 • kierownik Zespołu Zbiorników
 • operator zapory - 2 osoby
 • operator pompowni - 2 osoby
 • mechanik - 1 osoba
 • elektryk - 1 osoba
 • konserwator budowli wodnej - 1 osoba

Ogółem Inspektorat Przeczyce liczy 19 osób

Do podstawowych zadań Inspektoratu należą:

 • utrzymanie rzek i zbiorników wodnych
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją robót remontowych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych rzek, budowli wodnych i obiektów hydrotechnicznych
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawie prawa wodnego na wodach, utrzymania porządku na terenach przyległych do zbiorników i rzek
 • współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w czasie przejścia wielkich wód z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz z Gminnymi i Powiatowymi Wydziałami Zarządzania Kryzysowego
 • prowadzenie ewidencji cieków i budowli wodnych oraz spraw własnościowych związanych z terenami zajętymi przez rzeki i obwałowania