banerek

RZGW w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje, iż w dniach 28-29 maj 2015 r. zostanie obniżony poziom zwierciadła wody VI sekcji Kanału Gliwickiego  (śluza Łabędy - Port Gliwice) do wartości 50 cm poniżej NPP czyli do rzędnej 208,41 m n p m Kr.


Prosimy o zabezpieczenie sprzętu i mienia tak żeby planowana operacja nie miała wpływu na jego uszkodzenie.