Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Informacja o wyborze oferty na

„Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy spoin pasa dolnego nakładek komory południowej śluzy Łabędy w ilości ok 2685 m”.

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na „Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy spoin pasa dolnego nakładek komory południowej śluzy Łabędy w ilości ok 2685 m” najkorzystniejszą ofertę złożyła:

HRP-TKJ Sp. z o.o.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303), Aleja Józefa Piłsudskiego 50;