banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator Kanału Gliwickiego otworzył właśnie ten szlak nawigacyjny dla żeglugi.
Kanał Gliwicki, nazywany również Górnośląskim jest jedynym takim w kraju. Od lat 30-tych minionego wieku łączy Górny Śląsk z Odrą. Sześć śluz na odcinku o długości 42 km między Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem, zapewnia żeglugę transportową i turystyczną. Choć śluzy na kanale, umożliwiające pokonanie różnicy poziomów wody, są zabytkowe, za sprawą sukcesywnie prowadzonych prac modernizacyjnych pozwalają na bezpieczne i sprawne pokonanie drogi wodnej.
Jednostki pływające wróciły na wody kanału, położonego w dolinie rzeki Kłodnicy po zimowej przerwie, 3 kwietnia. Śluzowanie odbywa się w robocze dni tygodnia w godz. od 6.00 do 22.00.
Otwarcie dla żeglugi Kanału Gliwickiego poprzedziło sondowanie szlaku, rewizja drogi wodnej. Dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach duże znaczenie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego miała też wizyta terenowa Prezesa Wód Polskich.


21 marca Przemysław Daca odwiedził gliwicki port. Wizyta była okazją by potwierdzić plany Śląskiego Centrum Logistyki S.A, zgodnie z którymi żegluga towarowa na wodach Kanału Gliwickiego zostanie zintensyfikowana, a ilość węgla wyprawianego z Gliwic do Wrocławia podwojona.
Przeładunek urobku w Śląskim Centrum Logistyki S.A. wznowiono w ubiegłym roku, po pięcioletniej przerwie. Pierwsze barki wypełnione węglem wypłynęły z Portu Gliwice 14 lipca 2017 r., by pokonując Kanał Gliwicki i rzekę Odrę, dotrzeć do Wrocławia. Tym samym zapoczątkowano transport zakontraktowanych ponad 120 tys. ton węgla. W nadchodzącym sezonie żeglugowym Kanałem Gliwickim może zostać wyprawionych blisko 250 tys. ton węgla. W poprzednim sezonie nawigacyjnym Kanał Górnośląski pokonało ponad 12 tys. jednostek pływających, podczas gdy dwa lata wcześniej prześluzowano ich 5 tys. Spodziewana intensyfikacja żeglugi jest możliwa dzięki realizowanym projektom modernizacyjnym. Prace na śluzach Kanału Gliwickiego są kontynuowane w Łabędach, Dzierżnie, Sławięcicach i Nowej Wsi. Trzy lata temu administrator drogi wodnej zakończył modernizację obiektów w Rudzińcu i Kłodnicy.
Całość kontynuowanych prac uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za sprawą doświadczenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach prace o wartości bez mała 123 mln zł. są prowadzone jednak w taki sposób, by nie uniemożliwiać żeglugi. Ze szlaku obok barek transportowych korzystają również wodniacy, którzy doceniają walory turystyczne Kanału Gliwickiego.