banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w miniony piątek 11 maja udostępnił plac budowy największej w kraju inwestycji hydrotechnicznej, środowisku akademickiemu i studentom kierunków związanych z gospodarką wodną.


Obszar budowanego polderu Racibórz Dolny, który uchroni przed niebezpieczeństwem powodzi blisko 2,5 mln mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, wizytowało prawie 100 młodych adeptów hydrotechniki i przyszłych inżynierów ochrony środowiska, którym towarzyszyli pracownicy akademiccy.
Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w wykładach, w czasie których praktycy i przedstawiciele PGW Wody Polskie przedstawili zakres inwestycji, kluczowe znaczenie ukończonego polderu dla minimalizacji ryzyka powodzi, złożoność projektu i konieczność towarzyszących jego realizacji przesiedleń, działania kompensacyjne przyrodniczo oraz wiele innych. Po zapoznaniu się z bogatą warstwą teoretyczną kontynuowano wizytę studyjną na placu budowy, gdzie największe zainteresowanie uczestników wzbudzała budowla przelewowo-spustowa.