banerek

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach, Zarządu Zlewni w Opolu, w dniach 8–11 kwietnia 2019r. odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Przeciwpowodziowe PK. „SZANDORY – 19”, zorganizowane przez Wojewodę Opolskiego.


Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności reagowania służb wojewódzkich i miejskich na występujące zagrożenie powodziowe. Manewry polegały na sprawdzeniu współdziałania organów administracji publicznej z organami dowodzenia, Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jako rejon ćwiczenia przyjęto rzekę Odrę i jej międzywale pomiędzy śluzami Opole – Dobrzeń Mały.

Realizowany scenariusz operacyjny zagrożenia i jego poszczególne epizody rozgrywane były w miejscach przewidzianych do wykorzystania zamknięć szandorowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich uruchomiono siły zbrojne RP na potrzeby wsparcia administracji publicznej, jak również sprawdzono procedury reagowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Jednocześnie w tym etapie zostały przygotowane stanowiska do montażu belek szandorowych.
Etap drugi manewrów polegał na praktycznym montażu zamknięć szandorowych na terenie miasta Opola oraz Gminy Dobrzeń Wielki ( rz. Odra oraz Mała Panew). Głównym celem tego etapu było sprawdzenie całkowitego czasu montażu wszystkich zamknięć mobilnych oraz sprawdzenie przygotowania sił i środków przewidzianych do tego zadania.


Przeprowadzone ćwiczenia, w czasie których tymczasowo zamknięto drogę wojewódzką 454 na wysokości mostu drogowego nad Małą Panwią w Czarnowąsach, dowiodły przygotowania służb do sprawnego współdziałania i reagowania na wypadek ryzyka powodzi.