banerek

W dniu 10.05.2011 r. nastąpiło zakończenie prac wzmacniających podłoże pod śluzą Dzierżno na Kanale Gliwickim, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice” .

 

Śluza Dzierżno wybudowana została w latach trzydziestych ubiegłego stulecia i oddana do eksploatacji 8.12.1939 r. Jednak już 15.07.1941 roku nastąpiła katastrofa budowlana – zawalenie międzyśluzia. Po odbudowie śluza została ponownie uruchomiona pod koniec 1941 roku.Główną przyczyną katastrofy było posadowienie śluzy na bardzo niekorzystnych warunkach gruntowych – silnie nawodnionych piaskach drobnoziarnistych. Wskutek filtracji wód następowało wymywanie cząstek gruntu i zmniejszanie nośności podłoża.

W ostatnich latach ponownie zaobserwowano wymywanie cząstek gruntu spod śluzy. Aby nie dopuścić do zniszczenia obiektu został opracowany przez Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o. projekt wzmocnienia podłoża metodą iniekcji niskociśnieniowej.

 

Prace wzmacniające wykonała firma Stabilator Sp. z o.o. Gdańsk w okresie od grudnia 2009 do marca 2011 roku. Po przewierceniu przez płytę denną wtłoczono ponad 2800 m3 zaczynu cementowego.

 

Nadzór geotechniczny, prowadzony przez firmę Geoteko Sp. z o.o. Warszawa w swym sprawozdaniu końcowym potwierdził skuteczność wzmocnienia podłoża poprzez zlikwidowanie rozległych pustek i obszarów rozgęszczeń gruntu w podłożu śluzy.