banerek

W dniu 4 sierpnia 2011 r. na polderze Buków i w Katowicach odbyło się spotkanie z Ministrem Środowiska Panem Andrzejem Kraszewskim, który przyjechał na Śląsk, by przyjrzeć się terenom, na których powstanie długo oczekiwana inwestycja zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).

W spotkaniu uczestniczyli również: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz przedstawiciele resortu środowiska: Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Artur R. Wójcik, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Podczas wizyty Minister Kraszewski zapoznał się z funkcjonalnością oddanego w użytkowanie w 2002 r. Polderu Buków o pojemności 55 mln m3,  który to obiekt w wydatny sposób przyjął wody powodziowe rzeki Odry podczas powodzi w maju/czerwcu 2010 r. spełniając swoją rolę i chroniąc m.in. Racibórz i doliny rzeki Odry po Kędzierzyn – Koźle.

Minister wspomniał, iż nowa ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – która została stworzona z inicjatywy Ministra Środowiska, pomaga w realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa polderu w Raciborzu.

Racibórz Dolny będzie polderem, czyli suchym zbiornikiem o pojemności 185 mln m3. Stworzy go system obwałowań obejmujący powierzchnię 26 km kw. gotowych na przyjęcie fali powodziowej.