banerek

W dniu 27 marca 2012 roku na obiektach hydrotechnicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach. Zajęcia były kolejną realizacją działań wynikających z porozumienia o współpracy pomiędzy RZGW Gliwice a SPAP Katowice. Zajęcia prowadzili Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego Pan Marcin Nowak i Główny Specjalista ds. Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Pan Janusz Majewski. Tematem zajęć było zapoznanie funkcjonariuszy z obiektami hydrotechnicznymi pod kątem praktycznego działania policji na obiektach, terenie i na wodzie w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Zdaniem przedstawicieli obydwu instytucji, wspólne zajęcia teoretyczne i praktyczne podnoszą na wyższy poziom wyszkolenie pracowników obydwu służb.