banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 19 000 zł brutto. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października br., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października br.


W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna. Nagroda będzie jednocześnie wynagrodzeniem za opracowanie Księgi znaku logo Wód Polskich, projektu wizytówek dla pracowników oraz wzoru oficjalnych papierów listownych dla nowej instytucji. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (szczegóły w regulaminie). Graficy zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się z zakresem działań Wód Polskich i charakterem tej instytucji na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstanie 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Nowa instytucja, jako państwowa osoba prawna, będzie odpowiedzialna za gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej staną się jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich.

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/374-konkurs-na-logo-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie

Zachęcamy do udziału w konkursie!