banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

„DZIEŃ WODY 2011 - Woda dla miast”

SPOTKANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCAMI I DZIEĆMI
Przedszkole Publiczne w Toszku

Na zaproszenie Dyrekcji Publicznego Przedszkola w Toszku w dniu 24 marca 2011 r. placówkę odwiedziła przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pani Ksenia Starzec-Wiśniewska /kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/.

Dzieci wysłuchały pogadanki na temat znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Szczególnie zaakcentowane zostały zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych i środowiska naturalnego.

Młodzi słuchacze byli aktywnymi uczestnikami dyskusji i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na tematy z zakresu zagadnień związanych z wodą. Uwaga młodego audytorium została skierowana także na naczelne hasło Dnia Wody 2011 czyli problematykę zapewnienia WODY DLA MIAST.

 

Wiedza dzieci ugruntowana została dzięki doświadczeniom, które przeprowadziły Wychowawczynie /STANY SKUPIENIA WODY, ZMIANA STANU SKUPIENIA WODY, WPŁYW CZYNNIKA TEMPERATURY NA ZMIANĘ STANU SKUPIENIA WODY/.
Warsztaty plastyczne – towarzyszące obchodom Dnia Wody - dały dzieciom dużo radości i pozwoliły na przekazanie wiedzy poprzez zabawę. Pomysłowość dzieci, ich kreatywność widoczne były w postaci efektów – artystycznej wizji ekosystemów wodnych. W miarę możliwości prace dzieci zostaną wykorzystane w publikacjach przygotowywanych przez RZGW Gliwice. Z pewnością będą stanowiły w tych opracowaniach świeży i miły dla oka akcent.

Ze szczególną satysfakcją należy podkreślić, iż dzieci śmiało i chętnie wypowiadały się, zabierały głos podczas dyskusji na omawiane tematy. Wychowankowie placówki wykazali się wrażliwością i doskonałą orientacją, jak chronić przyrodę, w szczególności wodę.
„EKO-LOGICZNE” podejście do świata przedszkolaków z Toszka świadczy o bardzo dobrym poziomie edukacji ekologicznej w przedmiotowej placówce.

 

Dyrekcji i Wychowawcom dziękujemy za inicjatywę i zaproszenie przedstawicielki RZGW Gliwice - umożliwiające przekazanie dzieciom informacji, które zapewne zaowocują utrwaleniem wzorowej postawy oraz wpłyną na kształtowanie świadomości ekologicznej pozwalając w perspektywie na podejmowanie przez młodych obywateli aktywnych działań nastawionych na poszanowanie i ochronę przyrody.

 

Podczas spotkania Pedagogom przekazane zostały materiały informacyjne dot. działalności RZGW Gliwice. Wydział Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych opracował plastyczne materiały edukacyjne, które przekazano dzieciom.


Zapraszamy do zapoznania się z serwisem fotograficznym dokumentującym przebieg spotkania!