banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do
30 000€ Nr NA.18.90.2016 dotyczącym wykonania zadania pn.: „Dostawa 2 samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”
Ogłoszonym dnia 2.12.10.2016r. a zakończonym 08.12.2016r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

AUTO CENTRUM GLIWICE,
LELLEK GROUP Sp. z.o.o.,
ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice


Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty