banerek

Komunikat Ogólny nr 07/2017 z dnia 04.12.2017 r.

Więcej...

Podpisaniem Aktu Umowy między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a konsorcjum Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. 30 listopada 2017 r. ruszyło dokończenie budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny – inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.


W obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pana Mariusza Gajdy, Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka, Wojewody Opolskiego – Pana Adriana Czubaka, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pani Iwony Kozy, p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach - Pana Tomasza Cywińskiego, Prezesa Budimex S.A. – Pana Dariusza Blochera, przedstawicieli Wykonawcy, władz samorządowych, mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych złożono podpisy pod Aktem Umowy, opiewającym na kwotę ponad 903 mln zł.


Wykonawca w ciągu 740 dni ukończy budowę polderu o powierzchni 26 km2. Tym samym ryzyko powodzi od strony rzeki Odry dla 2,5 mln mieszkańców miast od Raciborza po Wrocław zostanie wyeliminowane. Całkowita pojemność polderu to ok. 185 mln m3. Choć zbiornik powstaje jako suchy nie wklucza się jego przekształcenia w przyszłości w mokry, spełniający obok priorytetu – bezpieczeństwa regionu, również inne funkcje: rekreacyjne, turystyczne, gospodarcze.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.


PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

W skład struktur Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzi również:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego według procedur Banku Światowego (ICB) na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny udzielono zamówienia konsorcjum firm:
Lider: BUDIMEX S.A. – Polska (ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa),
Partner: Ferrovial Agroman S.A. – Hiszpania (Campo De Las Naciones, Ribera Del Loira 42,
28042 Madryt, Hiszpania)
Kraj: Polska/Hiszpania
Kwota przyznania kontraktu (w walucie oceny): 903 865 798,00 PLN

Oferta konsorcjum została oceniona, jako zasadniczo adekwatna w stosunku do wymagań postawionych w dokumentach przetargowych i która zaoferowała najniższą cenę. 17 listopada br., listem akceptacyjnym poinformowano konsorcjum o wyborze oferty. Czas na realizację prac to 740 dni.
W postępowaniu uczestniczyło pięciu oferentów.

Komunikat Ogólny nr 06/2017 z dnia 08.11.2017 r.

Więcej...