banerek

 

Obwód rybacki zbiornika Rybnik – nr 2

Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od osi mostu w ul. Gliwickiej w Rybniku w km 31+056 do osi mostu w ul. Cisowej w m. Rybnik – Stodoły w km 23+584 wraz z wodami zbiornika Rybnik i wodami zbiorników bocznych: Gzel, Pniowiec, Grabownia i ich dopływów oraz wodami dopływów tego odcinka.

 

 

Użytkownik

O PZW Katowice

Adres40-214 Katowice

 

ul. Wróblewskiego 35

 

Tel. 032 203 81 12