banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. hydroenergetycznego wykorzystania rzek

      w Wydziale Współpracy z Użytkownikami  Wód

 

Miejsce pracy:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2

                            

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Typowanie miejsc do budowy MEW
 • Ocena potencjału hydroenergetycznego rzek na terenie RZGW Gliwice
 • Opiniowanie i współudział w opracowaniu dokumentacji w zakresie hydroenergetyki
 • Analiza funkcjonowania MEW nie będących własnością Wód Polskich
 • Analiza możliwości wykorzystania innych źródeł energii (wiatr, słońce, geotermika )
 • Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i wg miejsc powstania kosztów
 • Kontrola i księgowanie dokumentów potwierdzających wpłaty gotówkowe za śluzowania
 • Rozliczanie krajowych podróży służbowych


  Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne (geologia, hydrologia, melioracje, budownictwo wodne)
 • Doświadczenie zawodowe : min.1 rok w zakresie gospodarki wodnej bądź udokumentowane wykonywanie operatów wodno prawnych, raportów oddziaływania na środowisko, projektów budowlanych
 • Ponadto: znajomość zagadnień z zakresu hydroenergetyki lub hydrologii, znajomość Prawa Wodnego, Prawa ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność
 • posiadanie prawa jazdy
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość

 

 

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na etat
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny

 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 209 ), z dopiskiem: „Specjalista RUW /2/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. energetyki

w Wydziale Współpracy

z Użytkownikami   Wód

 

Miejsce pracy:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2

                           

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej
 • merytoryczne rozliczanie i kontrola faktur
 • monitorowanie wydatków na energię elektryczną
 • analiza zużycia energii elektrycznej pod kątem wykorzystania mocy zamówionej oraz zużycia

          mocy biernej

 • kontrola gospodarowania energią na obiektach RZGW
 • udział w organizowaniu przetargów na zakup energii elektrycznej
 • naliczanie akcyzy za energię elektryczną
 • współpraca z Zarządami Zlewni w zakresie energetyki


  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie z zakresu energetyki lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: min. 1 rok w zakresie gospodarowania energią lub obsługi instalacji

i urządzeń elektrycznych

 • ponadto: znajomość prawa energetycznego, zasad funkcjonowania rynku energetycznego

 i głównych podmiotów  na nim operujących

 

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji własnej pracy
 • komunikatywność
 • posiadanie prawa jazdy
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość

 

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na etat
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny

 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 209 ), z dopiskiem: „Specjalista RUW /1/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                  
Ogłoszenie o naborze:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji – w Jednostce realizującej Projekt (JRP6): „Modernizacja śluż odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku RZGW Gliwice – przystosowanie do klasy drogi wodnej – etap „II” obejmujący Śluzy Nowa Wieś i Sławęcice.

 

Data ogłoszenia:   09.07.2018.

Wymiar etatu: 1,00

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 oraz teren woj. Śląskiego i opolskiego.
WARUNKI PRACY:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
zadania realizowane w siedzibie Biura oraz na terenie budowy modernizacji, współpraca z jednostkami zewnętrznymi – praca pod presją czasu, obsługa  innych urządzeń biurowych, , poruszanie się po budynku - brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich,

ZAKRES ZADAŃ:

 • współpraca z Wykonawcą robót Projektu,
 • nadzorowanie pod kątem technicznym realizacji Projektu,
 • nadzorowanie realizacji wykonywanych zadań zgodnie z dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • kontrola wymaganej normami jakości wykonywanych prac,
 • współpraca z inżynierem Projektu,
 • koordynowanie i kontrola działania pracy inżyniera Projektu oraz dokonywanie wpisów do Dziennika Inwestorskiego na budowie,
 • kontrola wymaganej obecności członków zespołu Inżyniera Projektu,
 • ocena działalności Wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego realizowanego przez Inżyniera Projektu w tym kontrola jakości oraz zgodności wykonanych robót w stosunku do dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zasad i wymagań specyfikacji technicznych  jak również pozwoleń  - budowlanych i wodnoprawnych, decyzji środowiskowej. Ocena  przestrzegania przepisów BHP oraz p.poż na budowie,
 • raportowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych na budowie, w tym  także dotyczących obmiarowania i rozliczeń wykonanych robót.
 • udział w odbiorach technicznych wykonanych elementów , częściowych i końcowych a także    w przeglądach gwarancyjnych jako przedstawiciel Zamawiającego.
 • kontrola obmiarów i rozliczeń dotyczących fakturowań i  odebranych pod względem technicznym robót oraz udział w sporządzaniu planów rzeczowo – finansowych  dotyczących fakturowań w oparciu o dokumenty Inżyniera Projektu.
 • udział w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz przygotowywanie korespondencji w sprawach postępu , koordynacji i rozliczeń robót,
 • współpraca w rozruchu urządzeń oraz systemów na obiektach nap. Dot. monitoring sterowania i przekazu danych o stanie wód przed odbiorem częściowym lub końcowym oraz udział w odbiorze dokumentacji powykonawczej,
 • opracowanie i uzyskanie potrzebnych do realizacji projektu dodatkowych  decyzji uzgodnień i pozwoleń,
 • nadzór nad przygotowaniem i weryfikacja dokumentów do  Świadectw Płatności i innych dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowanie informacji w zakresie w/w spraw i składanie ich do właściwych komórek  organizacyjnych JRP  i innych w RZGW Gliwice,
 • udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych Projektu,
 • współudział w przekazaniu inwestycji do eksploatacji.
 • Współuczestnictwo w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowo – majątkowych ( w tym OT) odbiorach budowli lub  inwestycji,
 • udział w przeglądach gwarancyjnych inwestycji.
 • Zastępowanie kierownika JRP w przypadku jego nieobecności

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne,
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej.
 • Doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu robót.
 • Znajomość kosztorysowania i rozliczania robót budowy , znajomość prawa budowlanego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Biegła obsługa programu EXCEL.
 • Dobra znajomość obsługi komputera pakiet (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, skrupulatność, dyspozycyjność  systematyczność.
 • Odporność na stres, asertywność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • Oświadczenie  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
•    Dokumenty należy złożyć do:    16.07.2018
•    Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
( I piętro, pokój nr 207 ),

 

Wymagane dokumenty  należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie na w/w adres urzędu, z dopiskiem: ”Zespół ds. pracowniczych” nabór na stanowisko  GL. JRP VI .2.2018.

Inne informacje:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym wymagane oświadczenia, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 327774922, lub 327774921,
 • Aplikacje nie odebrane w terminie 30 dni po zakończeniu  rekrutacji podlegają archiwizacji do trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru istnieje możliwość odbioru przedmiotowych dokumentów, po upływie tego terminu dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Podkategorie

The latest news from the Joomla! Team