banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Łabędy w dniach 31.08 – 04.09.2015 r. wystąpią utrudnienia w żegludze w awanporcie dolnym śluzy Łabędy – strona północna. Utrudnienia będą związane z robotami budowlanymi prowadzonymi przy dalbach.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.