W dniu 12.06.2012 r. została podpisana z firmą EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja śluz  odrzańskich  na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Wartość umowy wynosi 1 531 350,00 zł brutto, termin zakończenia świadczenia usługi określono na 30.06.2015 r.