Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE:Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec (21-12)